CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN IPA

Bản tin thuế tháng 10/2023

11:50:24 15/11/2023 Lượt xem 692 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Thuế giá trị gia tăng

 

Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng trong 06 tháng đầu năm 2024

Ngày 04/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 164/NQ-CP qua phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương với nội dung đáng chú ý như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương: Đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 02 kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp gần nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 07 tháng 10 năm 2023.

 

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Ngày 15/09/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 67048/CTHN-TTHT về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử như sau: Trường hợp Người bán hàng hóa, cung, cấp dịch vụ là Tổng Công ty ủy nhiệm cho bên thứ ba là Chi nhánh lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thì Chi nhánh được lập hóa đơn theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

 

Thuế GTGT nhập khẩu đối với điều kiện DDP không được khấu trừ

Ngày 21/09/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 68332/CTHN-TTHT về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT như sau: Trường hợp công ty ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với đối tác nước ngoài theo điều kiện giao hàng DDP (Delivery Duty Paid – Giao có trả thuế), bên bán sẽ chịu các chi phí về thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu có) nên Công ty không phát sinh các khoản thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu. Vì vậy công ty không đủ điều kiện kê khai khấu trừ đối với chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

 

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) thuê nhà xưởng

Ngày 18/09/2023, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 4134/CTBNI-TTHT về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất như sau:

Trường hợp Công ty kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có hoạt động cung ứng dịch vụ cho DNCX thuê nhà xưởng thì việc áp dụng thuế suất GTGT được thực hiện như sau: Nếu vị trí Công ty cho thuê được xác định trong mục tiêu “Địa điểm thực hiện dự án” tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho DNCX, đồng thời đáp ứng các quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì hoạt động cho thuê nhà xưởng này được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư chuyển địa điểm

Ngày 25/09/2023, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 4503/CTBNI-TTHT về ưu đãi thuế TNDN như sau: Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới thuộc địa bàn ưu đãi thuế TNDN, nay công ty dự kiến đổi địa điểm thì:

– Nếu địa điểm mới thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi thuế thì thu nhập từ dự án đầu tư của Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại.

– Nếu địa điểm mới thuộc địa bàn không được hưởng ưu đãi thuế thì thu nhập từ dự án đầu tư của Công ty thực hiện tại địa điểm này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

– Trường hợp địa điểm thực hiện dự án nằm trên cả địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và địa bàn không được hưởng ưu đãi thuế thì việc xác định ưu đãi thuế đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

 

Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng

Ngày 05/10/2023, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 14371/CTHDU-TTHT về ưu đãi thuế TNDN như sau:

– Đối với dự án đầu tư mới: Trường hợp Công ty thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, đáp ứng một số tiêu chí tại Điểm g Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC, Công ty được hưởng thuế suất ưu đãi thuế 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm); miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo.

– Đối với dự án đầu tư mở rộng:

+ Trường hợp Công ty lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) thì tiếp tục áp dụng theo dự án đầu tư đang hoạt động ban đầu.

+ Trường hợp Công ty áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN thì được hưởng ưu đãi miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo.

– Công ty phải xác định riêng thu nhập từ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi thuế TNDN với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác không được hưởng ưu đãi.

– Thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phải trừ đi thời gian ưu đãi đã hưởng theo điều kiện khác và được tính theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 57/2021/NĐ-CP.

– Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN và quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN, Công ty thực hiện theo Điều 18 và Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

 

Chính sách khấu hao đối với tài sản trên đất đi mượn hoặc đi thuê

Ngày 27/09/2023, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 14024/CTHDU-TTHT hướng dẫn về khấu hao tài sản cố định như sau: Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tuyển rửa than chất lượng cao với đối tác, nếu trong hợp đồng quy định Công ty được mượn đất hoặc thuê đất của công ty đối tác để xây dựng hệ thống dây chuyền tuyển rửa than đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì chi phí khấu hao của hệ thống dây chuyền tuyển rửa than được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Trường hợp những tài sản cố định của Công ty có thời gian hoạt động theo gói thầu, Công ty muốn thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định nêu trên thì Công ty thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Khách hàng

Cám ơn hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0901.595.958
zalo icon