CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN IPA
Dịch vụ
Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

26/06/2021 2153 Dịch vụ đào tạo

IPA cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp, lớp mở mới liên tục, được thực hành trên số liệu thực tế

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

26/06/2021 2757 Dịch vụ tư vấn thuế

IPA cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuyên nghiệp, thủ tục nhanh, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

26/06/2021 2853 Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

IPA cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính - VAS và IFRS

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính - VAS và IFRS

26/06/2021 1571 Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính - VAS và IFRS

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Quốc tế (IAS) và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (IFRS)
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

26/06/2021 3003 Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính - VAS và IFRS

IPA cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuyên nghiệp, thủ tục nhanh, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

26/06/2021 4435 Dịch vụ Kế toán thuế

IPA cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

26/06/2021 4919 Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

IPA cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành chuyên nghiệp, thủ tục nhanh, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Khách hàng

Cám ơn hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0901.595.958
zalo icon