CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN IPA
Bản tin doanh nghiệp
Bản tin tháng 11/2021

Bản tin tháng 11/2021

25/11/2021 720 Bản tin doanh nghiệp

Bản tin này cập nhật những điểm chính sau:

Nghị quyết mới về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động của đại dịch COVID-19;

Hoàn thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất;

Rà soát các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19;

Bộ Tài chính (BTC)/Tổng Cục Thuế (TCT) đã đồng ý cho miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chi phí liên quan đến COVID-19 chi trả cho người lao động (NLĐ).

Bản tin tháng 10/2021

Bản tin tháng 10/2021

18/10/2021 768 Bản tin doanh nghiệp

Một số nội dung cập nhật:

- Nghị quyết mới về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động của đại dịch COVID-19.

- Thông tư mới quy định về hóa đơn, chứng từ.

- Thông tư mới hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

BẢN TIN THÁNG 04/2021

BẢN TIN THÁNG 04/2021

05/07/2021 676 Bản tin doanh nghiệp

Ngày 06/04/2021, Cục thuế tỉnh Hải Dương bàn hành Công văn số 2138/CTHHU-TTHT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

BẢN TIN THÁNG 05/2021

BẢN TIN THÁNG 05/2021

05/07/2021 619 Bản tin doanh nghiệp

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g, Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nội dung cụ thể như sau:

Khách hàng

Cám ơn hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0901.595.958
zalo icon