CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN IPA

Bản tin thuế tháng 07/2023

16:21:33 10/08/2023 Lượt xem 1094 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

Thuế giá trị gia tăng

 

Cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất ở ngoài khu chế xuất thì vẫn tính thuế GTGT

Ngày 22/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 43260/CTHN-TTHT hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất như sau: Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất nhưng dịch vụ sửa chữa được thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan thì không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính (Công văn được soạn trước khi Nghị định 44/2023/NĐ-CP được ban hành).

 

Giá bán trên hóa đơn GTGT của ô tô phải theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường

Ngày 26/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 43781/CTHN-TTHT hướng dẫn chính sách thuế về giá bán trên hóa đơn như sau: Trường hợp Công ty có hoạt động xuất bán xe ô tô thì việc mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ phải theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường theo quy định tại Khoản 8 Điều 14 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

 

Thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán độc lập

Ngày 30/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 45056/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế như sau: Trường hợp Công ty giao cho Chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thực hiện một số hạng mục và chuyển chi phí thực hiện cho Chi nhánh thì Chi nhánh phải lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Chính sách thuế đối với nhiệm vụ khoa học

Ngày 05/07/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 47365/CTHN-TTHT hướng dẫn chính sách thuế và hóa đơn đối với nhiệm vụ khoa học như sau: Trường hợp thu nhập từ thực hiện hợp đồng sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn là thu nhập từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư số 151/2014/TT-BTC thì người nộp thuế được miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ trong thời gian thực hiện hợp đồng nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 

Thuế nhà thầu nước ngoài

 

Thuế suất thuế nhà thầu cho việc mua bán phí bản quyền và hàng hóa

Ngày 05/07/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 47359/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài với những điểm đáng chú ý sau:

Nhà thầu nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ hợp đồng ký kết với công ty Việt nam nhằm cung cấp hàng hóa là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe kèm theo dịch vụ bản quyền sử dụng sản phẩm tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

– Trường hợp nếu tách riêng được giá trị phí bản quyền và giá trị hàng hóa:

+ Thuế GTGT: Giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 103/2014/TT-BTC. Nếu dịch vụ bản quyền thuộc các trường hợp quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì áp dụng tỷ lệ 5% trên doanh thu tính thuế đối với dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

+ Thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ 10% để tính thuế TNDN đối với thu nhập từ bản quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

– Trường hợp không tách riêng được giá trị bản quyền và giá trị hàng hóa:

+ Thuế GTGT: áp dụng tỷ lệ 3% để tính trên doanh thu tính thuế GTGT của hợp đồng;

+ Thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế TNDN của hợp đồng.

Khách hàng

Cám ơn hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0901.595.958
zalo icon