IPA AUDITING AND CONSULTING FIRM
Service
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính - VAS và IFRS

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính - VAS và IFRS

19/07/2021 876 Audited financial statements

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Quốc tế (IAS) và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (IFRS)
Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

03/07/2021 709 Training services

IPA cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp, lớp mở mới liên tục, được thực hành trên số liệu thực tế

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

03/07/2021 930 Taxes consultant

IPA cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuyên nghiệp, thủ tục nhanh, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

03/07/2021 932 Corporate Finance Consulting

IPA cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Auditing financial statements according to VAS, IFRS. Auditing Report of Finalization of Completed Project

Auditing financial statements according to VAS, IFRS. Auditing Report of Finalization of Completed Project

26/06/2021 2203 Audited financial statements

Auditing financial statements according to VAS, IFRS. Auditing Report of Finalization of Completed Project

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

26/06/2021 2628 Tax accounting services

IPA cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp, giá hợp lý, với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của quý khách.

Completed project settlement audit service

Completed project settlement audit service

26/06/2021 2789 Completed Project Finalization Audit

IPA provides professional completion of project settlement audit services, fast procedures, reasonable prices, with a team of experienced staff will meet all your requirements well.

Customers

Thank you hundreds of customers for trusting our service

0901.595.958
zalo icon