CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN IPA

Công văn 4110/TCT-DNNCN thuế đối với khoản chi phí liên quan đến dịch Covid19

21:09:03 01/11/2021 Lượt xem 814 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4110/TCT-DNNCN
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam;
- Diễn dàn Doanh nghiệp Việt Nam.

 

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) nhận được văn bản số KEV-21-199 ngày 02/03/2021 của Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, công văn số 0306/2021/MOF/EUC-HR&TSC ngày 03/06/2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và công văn số TCWG210621 ngày 21/06/2021 của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với các khoản chi phí liên quan đến dịch Covid - 19. Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) rất hoan nghênh ý kiến của Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam chúng tôi đánh giá cao các đơn vị cùng cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực có các biện pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Về chính sách thuế đối với khoản chi phí liên quan đến dịch Covid - 19, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) có ý kiến như sau:

Đối với các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid - 19 ở trong nước và tại nước ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài (chi phí tiền ăn, tiền ở; chi phí xét nghiệm Covid - 19; chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế; ...) để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các khoản chi phí xét nghiệm Covid - 19 hoặc mua kit xét nghiệm Covid - 19 cho người lao động, chi phí mua các thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc và các chi phí ăn,  của người lao động  tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án "3 tại chỗ" thì các khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) xin lưu ý rằng các khoản chi phí nêu trên phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thông báo để Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam được biết. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ CS, PC (BTC);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, DNNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản gốc

 

 

 

Khách hàng

Cám ơn hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0901.595.958
zalo icon