IPA审计与咨询有限公司

Bản tin thuế tháng 11/2021

10:15:00 25/11/2021 视图 1067 字体大小

Model.C_Title
Mục lục

Bản tin này cập nhật những điểm chính sau:

Nghị quyết mới về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động của đại dịch COVID-19;

Hoàn thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất;

Rà soát các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19;

Bộ Tài chính (BTC)/Tổng Cục Thuế (TCT) đã đồng ý cho miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chi phí liên quan đến COVID-19 chi trả cho người lao động (NLĐ).

 

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ- UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 (Nghị quyết 406)

Dưới đây là một số điểm nổi bật của Nghị quyết 406.

1. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Điều kiện được hưởng giảm thuế TNDN là cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu trong năm không quá 200 tỷ đồng, và tổng doanh thu 2021 giảm so với tổng doanh thu 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

2. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số.

3. Giảm thuế GTGT

Giảm thuế GTGT từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức có hàng hóa, dịch vụ thuộc một số ngành nghề kinh tế, trong đó:

- Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT

- Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, tỷ lệ trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT

Giảm thuế GTGT đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế, bao gồm: (i) Các hoạt động: Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; (ii) Các hoạt động: Hoạt động xuất bản; Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; Tác phẩm nghệ thuật và hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí. Các hoạt động trong nhóm (ii) không bao gồm hoạt động xuất bản phần mềm và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh thực hiện trên nền tảng trực tuyến.

4. Miễn tiền chậm nộp

Miễn tiền chậm nộp phát sinh năm 2020 và 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2020 được xác định theo quy định về thuế TNDN.

Không áp dụng đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp trước ngày Nghị quyết 406 có hiệu lực.

5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2021.

 

Công văn 3393/TCT-CS ngày 9 tháng 9 năm 2021 của TCT về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất (DNCX) (CV 3393)

Trước đây, cục thuế các tỉnh có quan điểm khác nhau về vấn đề hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp sau khi được chuyển đổi loại hình thành DNCX. Một số cục thuế giải quyết hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp, trong khi một số cục thuế khác tạm thời chưa xử lý hoàn thuế GTGT trong khi chờ hướng dẫn từ TCT.

Ngày 9 tháng 9 năm 2021, TCT ban hành CV 3393 nêu rõ quan điểm:

- DNCX không phải là đối tượng nộp thuế GTGT

- Chuyển đổi loại hình thành DNCX không thuộc trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp để được xử lý hoàn thuế theo quy định về thuế GTGT

Do đó, tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, khi doanh nghiệp đã chuyển đổi loại hình thành DNCX thì dự án đầu tư của doanh nghiệp không thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT.

Tuy nhiên, tại công văn này, TCT không nêu hướng xử lý đối với các bộ hồ sơ hoàn thuế đã được giải quyết hoàn thuế bởi một số cục thuế địa phương.

Doanh nghiệp nên cân nhắc thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT để tránh bị mất quyền lợi được hoàn thuế.

Công văn 3887/TCT-CS ngày 8 tháng 10 năm 2021 của TCT về việc rà soát các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 (CV 3887)

Theo quy định tại Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021, hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ bao gồm: biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Ngày 8 tháng 10 năm 2021, TCT ban hành CV 3887 về việc xác định giá trị đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng hiện vật, đặc biệt là trang thiết bị y tế. TCT yêu cầu các cục thuế địa phương kiểm tra, xác minh hóa đơn, chứng từ, tờ khai nhập khẩu hàng hóa (nếu có) và so sánh, đối chiếu với giá của sản phẩm cùng chủng loại trên thị trường tại thời điểm doanh nghiệp mua để làm căn cứ xác định những trường hợp kê khai không đúng giá trị ủng hộ, tài trợ và có biện pháp quản lý thuế phù hợp.

Doanh nghiệp nên rà soát lại hồ sơ, chứng từ và các khoản chi phí đã được hạch toán liên quan đến các khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng hiện vật.

 

BTC/TCT đã đồng ý cho miễn thuế TNCN đối với chi phí liên quan đến COVID-19 chi trả cho NLĐ

Theo Công văn 4110/TCT -DNNCN ngày 27 tháng 10 năm 2021 của TCT, các chi phí liên quan đến COVID-19 chi trả cho NLĐ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN và được trừ khi tính thuế TNDN nếu các khoản chi phí này phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Các chi phí này bao gồm:

- Chi phí cách ly do dịch COVID-19 ở trong nước và tại nước ngoài khi đi công tác tại nước ngoài (chi phí ăn, ở, xét nghiệm, đưa đón đến cơ sở cách ly, sinh hoạt phí trong thời gian cách ly, .v.v);

- Chi phí xét nghiệm hoặc mua kit xét nghiệm COVID-19 cho NLĐ, chi phí mua các thiết bị cho NLĐ nhằm bảo vệ NLĐ khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc;

- Chi phí ăn, ở của NLĐ tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”.

顾客

感谢数百位客户对我们服务的信任

0901.595.958
zalo icon