IPA AUDITING AND CONSULTING FIRM
News
Hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT còn 8% từ 1/7/2023 theo quy định mới nhất về giảm thuế GTGT 2023

Hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT còn 8% từ 1/7/2023 theo quy định mới nhất về giảm thuế GTGT 2023

01/07/2023 568 News

Hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT 8% từ 1/7/2023 theo quy định mới nhất về giảm thuế GTGT 2023

Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế

Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế

28/04/2022 927 News

Ngày 26/4/2022, Bộ LĐTB&XH ban hành Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế.

Theo đó, Bộ LĐTB&XH đề nghị Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lưu ý một số nội dung sau đây:

  • Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.
  • Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm đều được làm thêm từ trên 40 giờ đến 60 giờ trong 01 tháng kể từ ngày 01/4/2022.
  • Tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động. - Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 01 năm người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở LĐTB&XH theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
  • Các quy định của Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời gian thực hiện.
Mức xử phạt chuyển giá trong giao dịch liên kết

Mức xử phạt chuyển giá trong giao dịch liên kết

01/04/2022 855 News

Theo Nghị định 132/2020, cơ quan thuế có quyền ấn định tuyệt đối trong một số trường hợp cụ thể. Nhằm mục đích tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, các quy định được đưa ra chặt chẽ hơn. Doanh nghiệp buộc phải tuân thủ việc kê khai và lập báo cáo chuyển giá, hoặc là sẽ chịu mức xử phạt chuyển giá trong giao dịch liên kết.

Công văn 4110/TCT-DNNCN thuế đối với khoản chi phí liên quan đến dịch Covid19

Công văn 4110/TCT-DNNCN thuế đối với khoản chi phí liên quan đến dịch Covid19

01/11/2021 1067 News

Ngày 27/10/2021, Tổng cục thuế đã đưa ra Công văn 4110/TCT-DNNCN về thuế đối với khoản chi phí liên quan đến dịch Covid-19.

Quản lý thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

Quản lý thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

19/10/2021 912 News

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Thông tư đã hướng dẫn cụ thể về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cách nhận biết hóa đơn điện tử thông thường và hóa đơn điện tử có mã

Cách nhận biết hóa đơn điện tử thông thường và hóa đơn điện tử có mã

11/10/2021 988 News

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, để phân biệt hóa đơn điện tử thông thường và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, 2 loại hóa đơn này sẽ có ký hiệu đặc trưng để phân biệt.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

05/10/2021 920 News

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, điểm mới quan trọng nhất của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp doanh nghiệp nào có rủi ro về hóa đơn?

Trường hợp doanh nghiệp nào có rủi ro về hóa đơn?

10/09/2021 899 News

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người nộp thuế có rủi ro về hóa đơn phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Vậy khi nào được cho là có rủi ro về hóa đơn?

Công văn 31557/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí liên quan đến phòng chống Covid-19

Công văn 31557/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí liên quan đến phòng chống Covid-19

10/09/2021 1046 News

Ngày 13/08/2021, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã gửi Công văn 31557/CTHN-TTHT trả lời về việc xác định chi phí liên quan đến phòng chống Covid-19.

Lộ trình áp dụng chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS tại Việt Nam

Lộ trình áp dụng chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS tại Việt Nam

31/08/2021 1153 News

Với nền kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay, việc doanh nghiệp lập và trình bày báo cáo tài chính theo một chuẩn mực quốc tế chung như Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là xu hướng cần thiết và mang tính tất yếu.  Bài viết này giúp các đọc giả tìm hiểu sơ lược về IFRS và việc áp dụng IFRS tại Việt Nam.

 

Một số chính sách về thuế có hiệu lực từ tháng 8/2021

Một số chính sách về thuế có hiệu lực từ tháng 8/2021

02/08/2021 1715 News

Tháng 8/2021, nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực liên quan đến nhiều đối tượng, như: chính sách thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có giao dịch liên kết,...

Customers

Thank you hundreds of customers for trusting our service

0901.595.958
zalo icon