IPA AUDITING AND CONSULTING FIRM
News
Hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT còn 8% từ 1/7/2023 theo quy định mới nhất về giảm thuế GTGT 2023

Hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT còn 8% từ 1/7/2023 theo quy định mới nhất về giảm thuế GTGT 2023

01/07/2023 437 News

Hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT 8% từ 1/7/2023 theo quy định mới nhất về giảm thuế GTGT 2023

Customers

Thank you hundreds of customers for trusting our service

0901.595.958
zalo icon